Novinka pre správcov:
Informačný systém QI MaRs Systém

QI MaRs Systém je riešením pre všetky typy správcovských spoločností, bytových družstiev a ďalších organizácií špecializujúcich sa na správu priestorov.

Komplexný prístup k zníženiu spotreby energií a zvýšeniu užívateľskeho komfortu.

  • Možnosť prispôsobenia sa potrebám zákazníka
  • Optimalizácia údržby a servisov

ÚSPORY

OPTIMALIZÁCIA ÚDRŽBY A SERVISU

MOBILITA ZBERU DÁT

  • Komplexný prehľad všetkých evidencií

  • Vysoká bezpečnosť dát

  • Rýchle a jednoduché vyhľadávanie informácií

  • Prístup k údajom odkiaľkoľvek

  • Variabilné nastavenie prístupových práv

  • Výstupy a reporty v rôznych variáciách

  • Neustála kontrola nad projektami

V prvom vydaní časopisu Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia v roku 2019 Vám predstavujeme firmu DataCentrum, s. r. o. a ich odborové riešenie QI MaRs Systém. Spolocnosť DataCentrum pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006. Venuje sa oblasti informačných technológií, vývoju a implementácii softvérových riešení. V článku vám bližšie predstavíme, čím chce toto riešenie osloviť a pomôcť pri riešení každodenných pracovných povinností organizáciám pôsobiacim v segmente od výroby tepla, vody, cez distribúciu, správu a údržbu budov až po informačnú podporu vlastníkov nehnuteľností.
Na otázky nám odpovedal Ing. Jozef Javorský.

1. Ako by ste definovali informačný systém QI MaRs Systém?
QI MaRs Systém vyvíjame ako komplexné riešenie širokého spektra funkčností, z ktorých si užívateľ vyberá to, co práve potrebuje. Dodávané riešenie vieme prispôsobiť nielen rozsahom nasadenia, ale v prípade potreby riešime aj špecifické požiadavky. Jednoducho prispôsobujeme chod systému tak povediac na mieru danému zákazníkovi. Preto hovoríme o našom systéme ako o elastickom a prispôsobivom riešení.

2. Hovoríte, že QI MaRs Systém je elastické a prispôsobivé riešenie, v com konkrétne spočívajú tieto vlastnosti?
Tieto vlastnosti nášho riešenia vychádzajú z jedinečného riešenia dátového modelu. Na jeho základe si vie zákazník vybrať rozsah funkčnosti, ktorú bude používať, prípadne ktoré funkčnosti chce doplniť či upraviť podla svojich predstáv. Všetky tieto možnosti spolu s jeho otvorenosťou pre komunikáciu s inými aplikáciami zabezpečuje výnimočný vývojový nástroj QI Builder.

3. Môžete nám povedať niečo viac o tomto nástroji?
QI Builder je nástroj a zároveň vývojové prostredie pomocou ktorého je napísaná celá funkčnosť systému. Jeho filozofia umožňuje budovať jedno nosné riešenie pre oblasť ktorú riešime a zároveň oddelene vytvárať osobitú funkčnosť špecifickú iba pre konkrétneho zákazníka. Navyše, niektoré typy zmien môže dokonca realizovať aj váš zaškolený IT špecialista.

4. Všimla som si opakované označenie QI v názve systému a aj v názve vývojového nástroja. Čo to znamená?
Označenie QI je otočené označenie dobre známej skratky IQ. Táto značka chce povedať v prvom rade o tom, že sa pozeráme na veci nielen klasickým pohľadom, ale hľadáme aj iné, netradičné riešenia. Niečo, čím sa viete odlíšiť od iných. To je hlavný odkaz aj celého systému QI, na ktorého základoch boli vybudované riešenia ponúkané v QI MaRs Systém. QI je označenie rozsiahleho informačného systému, pre riešenie potrieb firiem s rôznorodým zameraním.

5. Hovoríte o QI systéme a QI MaRs Systéme. Aký je v tom rozdiel?
QI systém je programová základňa, ktorá má vybudované rozsiahle funkcčnosti v mnohých oblastiach potrieb zákazníkov. A na tomto základe, ako nadstavba, vzniklo naše riešenie QI MaRs Systém. QI MaRs Systém je len časťou veľkého spektra možností, ktoré môže organizácia používať pre riešenie svojich potrieb. Systémové riešenie prepojenia QI s technologickými zariadeniami na zber dát, spracovanie a ich vyhodnotenie pre správcovské spoločnosti, následné sprístupnenie informácií koncovému užívateľovi o stave odobratých služieb vypovedá o flexibilite QI MaRs systému.

6. Čo všetko obsahuje IS QI?
Šírka možností a riešení je naozaj nezvyčajná. Okrem bežných funkčností ERP systémov obsahuje CRM, DMS, APS, BI, HRM, konfigurátor výroby, dochádzku, modelovanie procesov a riadenie, work-flow, projektové riadenie, e-shop, má vlastné mobilné riešenie atď. Je toho skutočne veľa. A to všetko s plnou legislatívnou podporou pre SR a ČR. Jednoducho rastiete a s vami rastú aj riešenia dodávané na základe QI. To je skvelá správa pre zákazníka.

7. Podľa deklarovaného rozsahu funkčnosti QI, zrejme nie je na trhu nováčikom.
Máte úplnú pravdu. Tomuto nezvyčajnému rozsahu funkčnosti zodpovedá aj viac ako 18 rokov jeho vývoja a viac ako 1200 implementácií.

8. V čom vidíte vy hlavne výhodu vami ponúkaného riešenia QI MaRs Systém?
Je vybudovaný na veľmi komplexnom riešení, ktoré umožňuje postupne integrovat do nášho riešenia všetko, co môže zákazník od systému požadovať. Má za sebou veľkú vývojovú základňu, množstvo skúseností a rokmi preverenú prevádzku. V jednom systéme umožňuje riešiť oborové riešenia spolu s organizáciou a riadením vlastnej firmy. Keďže má integrovaný modulárny systém sledovania nákladov a výnosov je priam stvorený na analýzu výsledkov, optimalizáciu, a tým aj vysledovanie rezerv a miesta potenciálneho rastu zákazníka. Je postavený na veľmi stabilnej a celosvetovo využívanej technológii ukladania dát, umožňuje viacjazyčnú komunikáciu v jednom programe. Pokrýva širokú škálu funkčností od výroby tepla, vody, správy budov, servisu a údržby až po informovanosť vlastníkov nehnuteľností. Máte jeden systém a v ňom všetko, čo potrebujete.

9. Z uvedeného mi vychádza, že záber vami ponúkaného riešenia QI MaRs Systém presahuje viaceré oblasti. Môžete v skratke vysvetliť komu je určený?
Hľadáte riešenie pre výrobu a predaj tepla? Máme pre vás riešenie. Chcete riešiť výrobu a predaj vody? Aj pre vás máme riešenie. Potrebujete riešiť správu a údržbu nehnuteľností? Opäť ste na správnom mieste. Riešite rozpočet nákladov na teplo? Nemusíte ísť inam. A čo informovanosť a komunikácia s vlastníkmi bytov? Odpoveď už asi poznáte. To je QI MaRs Systém. Komplexné riešenie. Všetko pod jednou strechou. Je len na vás, čo potrebujete riešiť.

10. Kde sa môžeme stretnúť s modulmi obsiahnutými v QI MaRs Systéme?
Vyjadrenie k nasadeniu modulov priamo od zákazníka si môžete prečítať v ďalšom texte.

Slovo zákazníka:

„Správa priestorov je vo svojej podstate služba. Našim cieľom je spokojný klient. Aby tomu tak bolo, musia byt vzťahy medzi správcom a klientom transparentné. Vďaka modulu Správa priestorov QI sa nám darí tieto očakávania plniť. Jednoduché spracovanie základnej evidencie, rýchla orientácia v dôležitých údajoch, komplexné výstupy pre manažérske rozhodovanie - to všetko máme s QI pohodlne k dispozícii. Obzvlášť oceňujeme jednoduché a variabilné spracovanie ročného zúčtovania, ktoré zohľadnilo predchádzajúce požiadavky našich klientov na doplnenie informácií o spotrebe KWh na jednotlivých odberných miestach, ako i spotrebu m3 pitnej vody pri dodávkach. Správa priestorov QI je komplexným systémom, ktorý je prínosom pre všetkých zainteresovaných.“
Ing. Věra Buláková
Riaditeľka ŽP Bytos, s. r. o. Podbrezová

KOOR, s. r. o.
„S QI máme viac ako 5-rocné skúsenosti, ktoré nás utvrdili v tom, že náš výber bol správnym rozhodnutím. Vyhovuje nám aj to, ako sa QI prispôsobuje slovenskej legislatíve.“
Roman Šulek, riaditeľ spoločnosti

VHOS, a. s.
„QI je svojou stabilitou a unikátnymi technológiami schopné vyriešiť akúkoľvek našu požiadavku v oblasti spracovania údajov. Vďaka celkovému trendu a tiež aj konzultácii s kolegami z iných vodárenských spoločností, cítime určitý tlak, ktorý nás vedie k potrebe neustále zlepšovať našu prácu. Darí sa nám to s minimálnym úsilím práve vďaka pokročilej technológii systému QI, ktorá integruje všetky potrebné agendy.“
Ing. Zdeněk Šunka, predseda predstavenstva

Ak by mali čitatelia záujem dozvedieť sa viac, kde vás môžu kontaktovať?
Pozývame všetkých, ktorých IS QI zaujal do EXPOZÍCIE našej spoločnosti na výstave AQUATHERM NITRA v trvaní od 5. do 8. 2. 2019 - www.data-centrum.sk, kde budeme tento produkt prezentovať a radi odpovieme na všetky vaše otázky.

LEN V NAŠEJ EXPOZÍCII ZÍSKATE 25% ZĽAVOVÝ KUPÓN.pdf

© 2015 data-centrum.sk. Všetky práva vyhradené.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x