Majetok

S QI získate absolútny prehľad o firemnom majetku – potom jednoduchšie rozplánujete kapacity aj vytvoríte rozpočet. Modul je vhodný ako pre podnikateľské subjekty, tak aj pre neziskové organizácie.

  • Vďaka komplexnému prehľadu o firemnom zariadení a majetku znížite náklady spojené s presunmi zariadenia alebo nadbytočnými nákupmi a odhalíte nevyužité kapacity. QI eviduje dlhodobý, krátkodobý aj drobný dlhodobý majetok vrátane jeho hodnoty. Zároveň rozlišuje hmotné a nehmotné zariadenie.
  • Vyberte si – majetok v QI môžete účtovať podľa slovenských, českých alebo medzinárodných štandardov.
  • Modul podporuje všetky typy daňového aj účtovného odpisovania. Plán odpisov možno zaradiť do rozpočtu organizácie a zohľadniť ho v budúcom cashflow.
  • Inventarizovať majetok môžete s QI klasickým spôsobom, teda tlačou zostavy a ručným zapisovaním stavu majetku, alebo všetko významne urýchliť pomocou zariadenia, ktoré sníma čiarové kódy. Každú zmenu nájdete v histórii kariet majetku. Všetky akcie sa evidujú, takže jednoducho zistíte, kto ich vykonal.
  • Modul sme prispôsobili aktuálnej legislatíve, ovplyvňuje ho napríklad zákon o dani z príjmov, účtovníctve, dani z pridanej hodnoty alebo oceňovanie majetku. Preto budete mať istotu, že všetky výpočty odpisov robíte v súlade s právnymi normami.
  • Všetky procesy spojené so správou majetku môžete v QI vopred nastaviť, software potom dohliadne na ich správnosť.

Náhľady modulu

Majte prehľad o hmotnom aj nehmotnom majetku Sledujte odpisy majetku

 

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.