Na špičke technológie

Ľahké spracovávanie dokladov spojených s pohybom tovaru spoločnosti aj mimo nej okrem toho aj jej štatistiky.

Architektúra a QI Builder robia z QI nadčasový systém.

Systém QI je od začiatku navrhnutý ako komplexný systém. QI nelepíme z rôznych aplikácií od rôznych dodávateľov. Všetko je pekne spolu a nové funkčnosti sa navrhujú jednotnou logikou s využitím špičkových informačných technológií.

Navrhnuté s ľahkosťou

QI bol navrhnutý tak, aby sa dokázal veľmi presne prispôsobiť požiadavkám zákazníkov a zároveň si uchoval ľahkosť a stabilitu. Koncepcia umožňuje logické previazanie všetkých aplikácií a s tým aj prepojenie všetkých dát, ktoré sa do QI vložia. Informačný systém QI dokáže dostať z dostupnej informačnej technológie maximum!

Čím viac vrstiev, tým väčšia ochrana

QI je objektový databázový systém. Systém QI je postavený na viacvrstvovej architektúre, môže mať až štyri vrstvy.

Všetky aplikácie QI sú uložené v databáze a užívateľovi sú poskytované jednotlivými časťami systému QI. Tým je zabezpečená ochrana vloženej investície do vývoja aplikácií pri potenciálnych zmenách operačných systémov, databázových strojov, užívateľského rozhrania, komunikačných protokolov atď.

Aplikačný server QI je navrhnutý tak, aby nebol závislý na jednom databázovom SQL serveri, ale aby bol ľahko portovateľný na databázové servery rôznych výrobcov.

Klient QI sa dokáže pripojiť ku QI aplikačnému serveru v rámci siete LAN alebo aj WAN pomocou TCP/IP protokolu. Dáta v komunikačnom kanále medzi QI klientom a QI aplikačným serverom je možné komprimovať a šifrovať.

QI Builder

Práve QI Builder robí z QI unikátny systém s množstvom výnimočných vlastností. Dokáže verne objektovo modelovať realitu bez akýchkoľvek obmedzení a prispôsobí tak systém QI každému zákazníkovi na mieru.

QI Builder umožňuje:

  • Modifikovať vzhľad obrazovkových formulárov a tlačových výstupov 
  • Prevádzať databázové úpravy ako doplňovanie atribútov, dátových tried a väzieb medzi nimi 
  • Tvoriť nové pohľady na dáta
  • Tvoriť a upravovať algoritmy

Informačné technológie konečne začnú pracovať pre Vás.

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.