Plánovanie výroby a APS

Požiadavky odberateľov na plnenie termínov, vysokú kvalitu výrobkov a pritom nízku cenu neustále rastú. Výrobná spoločnosť, ktorá chce v takom prostredí uspieť, musí vyrábať maximálne efektívne. QI dokáže pri plánovaní výroby zohľadniť kapacity strojov a technológií a tiež dostupnosť materiálu. Pre náročné aplikácie ponúkame tzv. ABU (Advanced Business Unit), tá spolu s QI zahŕňa aj špecializovaný APS (Advanced Planning and Scheduling) nástroj Plantune a tiež metodickú pomoc.

Kapacitné a materiálové plánovanie v QI

Pokročilé plánovanie výroby APS

Prehľad objednávok s možnosťou zistiť, ktoré objednávky sa oneskoria a o koľko dní
Tvorba výrobnej zákazky ručne či odvodením z objednávky

Tvorba výrobnej dokumentácie

 • Výrobné príkazy
 • Mzdové lístky (výrobné operácie)
 • Žiadanky na materiál

Výpočet plánu

 • Fronty práce
 • Zaplánovanie do kapacít strojov a technológií
 • Automatická tvorba objednávok na chýbajúci materiál so zohľadnením dodacích podmienok

Prehľady

 • Vydané objednávky na materiál
 • Potreba materiálu
 • Tovar na objednanie

APS nástroj Plantune
Obsahuje všetko čo Kapacitné a materiálové plánovanie

 • Pokročilé analýzy výroby
 • Simulácie tvorby plánu
 • Varianty plánu
 • Webové rozhranie

Metodická pomoc

 • Podporíme design nového plánovania
 • Zmeníme procesy a súbežne implementujeme APS software
 • Presadíme zmenu a dohliadame na fungovanie procesov
 • Neustále zlepšujeme plánovacie procesy aj APS software

Nech už spolu zvolíme akýkoľvek pre Vás vhodný variant, výsledkom bude:
 

Efektívne vyťaženie kapacity strojov a technológií

Nenechajte stroje zbytočne stáť. Vďaka efektívnemu plánovaniu minimalizujete prestoje, aj keď sa podmienky menia. QI vytvorí v akomkoľvek okamihu vždy optimálne fronty práce, tak aby bola výroba čo najefektívnejšia.

Vysoká presnosť termínov dodávok

Spokojnosť zákazníka je v biznise zásadná. Vďaka nášmu nástroju minimalizujete riziko, že výrobky nebudú včas dodané. Dátum dodania zákazky je dôležitým vstupným parametrom, od ktorého sa odvíja plánovanie výroby. Aj pri zmenách v prioritách zákaziek môžete dosiahnuť veľmi vysoký stupeň presnosti. Rovnako tiež môžete reagovať na neočakávané situácie (nedodanie materiálu, výpadok pracovníka, porucha stroja atď.). V pokročilom nástroji plánovania výroby Plantune navyše dokážete spúšťať simulácie a “nanečisto” si vyskúšať riešenie neočakávaných situácií.

Optimálny stav zásob na skladoch

QI berie do úvahy zásobu materiálov, polotovarov aj hotových výrobkov. Pri výpočte plánu automaticky vygeneruje žiadanky na materiál. Vyrábate teda iba to, čo skutočne potrebujete. V prípade nedostatku materiálu Vás na toto QI buď upozorní, alebo materiály automaticky objedná, tak aby sa všetko stihlo včas.

Stiahnuť leták v PDF

Náhľady modulu

Výrobné zákazky pod dohľadom Sledujte využitie kapacít Pokročilé plánovanie - prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti Pokročilé plánovanie - objednávky
     
Pokročilé plánovanie - varianty plánu      

 

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.