Vodárenstvo

Postavené na mieru pre vodárenské spoločnosti

Systém QI  rieši požiadavky vodohospodárskych spoločností pomocou špecializovaného modulu Vodohospodárstvo a pomocou ďalších aplikácií. Tieto rozširujú základné funkcie informačného systému QI o sadu nástrojov, ktoré uľahčujú a sprehľadňujú všetky činnosti od evidencie odberných miest a vodomerov, vykonávanie odpočtov až po periodickú fakturáciu a vyúčtovanie záloh.

Pre koho je odborové riešenie určené

Odborové riešenie QI pre vodovody a kanalizácie je určené všetkým, ktorí chcú vyrábať a dodávať kvalitnú pitnú vodu alebo zabezpečovať odvod a čistenie odpadových vôd. Je špeciálne rozšírený o sadu nástrojov, ktoré uľahčujú a sprehľadňujú všetky činnosti od evidencie odberných miest a vodomerov, vykonávanie odpočtov až po periodickú fakturáciu a vyúčtovanie záloh.

Úspešné vodohospodárske spoločnosti dnes používajú QI

Informačný systém QI je pre vodohospodárstvo vhodný práve preto, že jeho vývojári vedia, ako fungujú vodovody a kanalizácie, ako treba disponovať s vodomermi, aké požiadavky a nároky majú firmy z odboru na administratívu zmlúv a prihlášok fakturácií. Riešenie QI pre vodohospodárstvo obsahuje aj presné vyúčtovanie záloh alebo periodickú faktu-ráciu spotreby.

Obsiahnuté aplikácie:

  • Odberné miesta
  • Prihlášky a zmluvy
  • Vodomery
  • Odpočty na odberných miestach
  • Servis a údržba
  • Periodická fakturácia spotreby
  • Vyúčtovanie záloh

3 výhody, ktoré vám uľahčia prácu

  1. Minimalizácia papierových evidencií a maximálna kontrola.Vodomerné knihy, meracie protokoly vodomerov, zmluvy, prihlášky, montážne listy - všetky tieto agendy sú evidované v elektronickej podobe. V prípade potreby ich môžete ľahko vytlačiť do pripravených tlačových zostáv a formulárov.
  2. Automatizovaný zber informácií. Systém QI je pripravený na automatizovaný zber dát z terénu. Použitím prenosných terminálov môžete dáta vytvárať v elektronickej podobe priamo na mieste a nemusíte strácať čas ručným prepisovaním do databázy. Prenos dát do systému QI je otázkou chvíľky.
  3. Prehľadné a ľahko dostupné informácie. Každý užívateľ môže jednoducho zistiť nielen aktuálny stav vecí, ale tiež informácie typu - kto vlastnil odberné miesto pred tromi rokmi, aké merače mal v tej dobe nainštalované, kto a kedy vykonával odpočty atď.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x