TPV a kalkulácie

Pripravte Vašu výrobu do poslednej bodky. S modulom TPV a kalkulácie budete mať všetko pod dohľadom: pripravíte kusovníky, navrhnete materiál a zabezpečíte výrobné kapacity. QI zároveň bezpečne uchová zoznam všetkých návodov vrátane operačných náčrtov. Všetko je možné importovať do CAD/CAM systémov.

  • V QI môžete evidovať neobmedzené množstvo rôznych výrobkov. Priamo v systéme možno definovať vzhľad produktu, jeho presné zloženie aj jednotlivé operácie (ku každej je k dispozícii zodpovedajúci technologický postup) vrátane prípravného aj kusového času.
  • QI tiež eviduje všetky potrebné materiály, vždy je možné vypočítať ich spotrebu. Na to nadväzujú predvýrobné kalkulácie. Zistíte, či produkt dokážete vyrobiť v prijateľnej hodnote a jednoducho porovnáte plánované náklady so skutočnými. Nákladové ceny možno premietať priamo do ponúk. V QI môžete tvoriť vlastné kalkulačné vzorce pre koncovú predajnú cenu.
  • S QI budete mať k dispozícii aktuálne typové databázy (normatívy) najrôznejších úkonov, môže ísť napríklad o brúsenie, strihanie, zváranie, rezanie, frézovanie alebo ďalšie Vami definované operácie. Pokiaľ technológ do systému zadá parametre výrobku, získa informáciu o vyžadovanom čase pre konkrétny úkon. Pri zostavovaní technologického postupu tak ušetrí svoje kapacity.
  • Modul vytvára hierarchický popis výrobkov, ktoré zobrazuje aj edituje v grafickej podobe.
  • Každý uzol štruktúrneho kusovníka môžete zviazať so zodpovedajúcim technologickým postupom.
  • Počet úrovní vnorenia kusovníka je v QI neobmedzený, samozrejmosťou sú aj veľmi jednoduché jednoúrovňové kusovníky a receptúry.
  • Zmeny v dokumentácii výrobku a ich realizáciu QI starostlivo zaznamenáva. Tieto zmeny sa prepíšu aj do žiadaniek na materiál a technologických postupov.
  • V QI môžete operáciu rozdeliť na základné úkony a vypočítať prípravný aj kusový čas.
  • Zmeny v dokumentácii výrobku a ich realizáciu QI starostlivo zaznamenáva. Tieto zmeny sa prepíšu aj do žiadaniek na materiál a technologických postupov. Funguje to ale aj z druhej strany: Konfigurátor tovaru umožňuje upraviť výrobok iba v rámci konkrétnej zákazky bez toho, aby sa zmena prepísala do ďalších kusovníkov, technologických postupov a nadväzujúcej dokumentácie. Rešpektuje tak špecifiká každej zákazníckej požiadavky. Konfigurátor tovaru nachádza uplatnenie najčastejšie v automotive, výrobe bicyklov, nábytku a elektroniky. Cenu zostavy QI automaticky aktualizuje v závislosti na vybraných komponentoch.

Náhľady modulu

Pripravte celý výrobný proces a plánujte svoje kapacity Široké možnosti kalkulácie cien

 

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.