Účtovníctvo

Bezchybne, preukázateľne a zrozumiteľne vedené účtovníctvo Vám poskytne nadhľad, ktorý je pre efektívne fungovanie spoločnosti nevyhnutný. QI ponúka štandardné funkcie pre všetky organizácie s podvojným účtovníctvom. Rozšírenú verziu privítajú tí, ktorí spracovávajú veľké množstvo dokladov.

  • Už nikdy nebudete nervózni z daňových kontrol. Pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom, ktorý QI vytvára, zabezpečuje stopercentný poriadok vo všetkých účtovných dokumentoch.
  • S QI budete mať v malíčku aktuálnu legislatívu, pretože včas reflektuje na všetky zmeny.
  • Vedenie účtovného denníka, tvorba jednotlivých aj hromadných účtovných položiek alebo rozúčtovanie nákladov – s tým všetkým Vám QI pomôže. Taktiež zariadi všetky potrebné tlačové výstupy.
  • Ušetrite čas aj peniaze a znížte výskyt chýb v dokladoch. Pomocou nástroja pre predkontovanie je možné ľahko definovať predpokladané účtovné vzťahy pre jednotlivé druhy dokumentov, tovaru, sklady aj pokladne. Pretože táto funkcia zjednodušuje účtovanie štandardných dokladov, prispieva k významnej úspore na všetkých frontoch.
  • Architektúra informačného systému zabezpečuje vysokú bezpečnosť všetkých uložených informácií. Jednotlivé užívateľské účty môžete zabezpečiť pred vykonaním neoprávnených zmien.
  • Jednoducho sa zorientujete v dátach, pretože QI prináša súhrnné pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrovania.
  • Dôležitým zdrojom informácií pre management firmy je účtovná uzávierka. QI pozná dva typy – riadnu a priebežnú internú – ktoré umožňuje vytvárať.

Náhľady modulu

Účtovný denník Účtovný rozvrh Žiadosti o zaúčtovanie

 

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.