Vodárenstvo

Modul Vodárenstvo prináša všetky funkcie, ktoré sú pre spoločnosti z tohoto odboru nevyhnutné. Kontrola spotreby, špecifické evidencie, spracovanie zákazníckych účtov – na QI môžete nechať každodennú rutinu a vy sa môžete venovať riadeniu spoločnosti.

  • S QI jednoducho dodržíte plán údržby všetkého zariadenia. Umožňuje prepojenie servisovaných statkov s účtovnou a majetkovou evidenciou, tiež nadefinuje a vygeneruje pravidelné servisné intervaly a vytvorí plán údržby.
  • Jednoducho dohľadáte nielen aktuálny stav zákaziek, ale aj všetky informácie o odberných miestach alebo odpisových trasách.
  • Vodomerné knihy, meracie protokoly, zmluvy, prihlášky, montážne listy – všetky tieto dokumenty sa evidujú v elektronickej podobe. Jednoducho ich vytlačíte do pripravených tlačových zostáv a formulárov.
  • QI sme nastavili na špecifické fakturácie vodného a stočného, elegantne rieši aj vyúčtovanie záloh, sleduje saldo a umožňuje efektívnu správu pohľadávok.
  • Zamestnanci získajú priamo v teréne prístup k odpisovým trasám a formulárom pre odpočet vodomerov. Eliminujú sa tak chyby ľudského faktoru pri prepisovaní dát, zdĺhavá administratíva a nutnosť používania drahých prenosných terminálov.

Náhľady modulu

Majte kontrolu nad odbernými miestami Jednoduchá evidencia odpisov Prístup ku všetkým zmluvám aj faktúram

 

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.